Bouwkostenadvies van Vitruvius

De bouwopgave is complexer - én inspirerender - dan ooit. Voor het succesvol slagen van een miljoenenproject is een accurate budgettering onontbeerlijk. Maar daar houdt het niet bij op, want volgens Vitruvius gaat het verder dan wat er onder de streep staat. Wat projectontwikkelaars, aannemers en architecten namelijk nodig hebben, is een bouwopgave die rekening houdt met de complete context van een project. Dat vraagt om heldere inzichten, een gedegen aanpak en een actieve rol van het bouwkostenadviesbureau: een rol die Vitruvius Bouwkostenadvies al vele jaren met succes vervult bij de meest ambitieuze projecten in de utiliteits- en woningbouw.

Vitruvius biedt de volgende bouwkostenadviesdiensten aan:

Financiële begeleiding
Vitruvius Bouwkostenadvies streeft ernaar zich niet enkel te beperken tot het maken van begrotingen: door bij elk project 'aan tafel' adviezen te geven, kan Vitruvius namelijk aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Door onze kennis op het gebied van bouwkosten te combineren met financiële begeleiding, kunnen we snel alternatieven doorrekenen, kwaliteitsbewaking uitvoeren en inzichtelijk maken waar op bespaard kan worden.  

Door Vitruvius in te schakelen tijdens het hele traject - van VO tot DO tot bestek tot de uitvoeringsfase - nemen we actief deel aan ontwerpvergaderingen en kunnen we op vastgestelde momenten de begroting maken. Omdat we de daardoor de hele voorfase kennen, zijn we als geen ander in staat om de controle meer- en minderwerk uit te voeren, waardoor het meerwerk vaak beperkt wordt.

Haalbaarheidsonderzoek

Om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek helder en duidelijk te krijgen, maakt Vitruvius Bouwkostenadvies grofstoffelijke begrotingen. Dit gebeurt op basis van een programma van eisen, ruimteprogramma en/of stedenbouwkundig ontwerp. Dit type begroting wordt ook nog wel eens een raming genoemd.

We benaderen het gebouw als een (reken)model waarin we alle items uit het PvE een plaats geven. De ervaring leert dat deze begrotingen tot ver in het VO nog hun waarde hebben. Deze modelbenadering maakt het mogelijk om alternatieven snel en accuraat door te rekenen en de haalbare van de niet-haalbare oplossingen te onderscheiden.

Investeringskostenbegroting
Bij het opstellen van de investeringskostenbegroting, waaronder de bouwkosten en bijkomende kosten vallen, neemt Vitruvius Bouwkostenadvies alle gerelateerde kosten mee om zo tot een totaalbegroting te komen. Door jarenlange ervaring in tal van bouwprojecten is Vitruvius zeer goed in staat om de projectscope te onderkennen.

Vitruvius verzorgt investeringskostenbegrotingen tijdens alle planfasen waar ook een bouwkostenbegroting en planning van/voor beschikbaar is.

Exploitatiekosten
advies

Naast bouwkosten advies levert Vitruvius ook diverse exploitatiekosten adviesdiensten.

Bekijk diensten ››

Bouwplaatskostenbegroting
De bouwplaatskosten bestaan uit alle kosten die wel betrekking op het bouwproject hebben, maar die niet direct toewijsbaar zijn aan een bepaald bouwdeel. Om deze bouwplaatskosten overzichtelijk en inzichtelijk te krijgen, kan Vitruvius een bouwplaatskostenbegroting opstellen.

De bouwplaatskostenbegroting baseert Vitruvius op het gekozen bouwsysteem van het project en koppelt daar een planning aan. Vitruvius Bouwkostenadvies heeft het ‘kunnen bouwen’ in een eigen planningsmodel opgenomen, waarbij een wederzijdse koppeling aan de bouwkosten aan de orde is. Een bouwplaatskostenbegroting kan plaatsvinden in alle planfasen. De ervaring leert wel dat een aanvang in het VO de beste resultaten oplevert, omdat koerswijzigingen in die fase qua tijd- en geldbesparing het meeste effect heeft.


Installatiekostenbegroting

Het begroten van installaties is voor Vitruvius Bouwkostenadvies een vanzelfsprekendheid, omdat kennis van installaties essentieel is voor het berekenen van de exploitatiekosten. Deze begroting is net zo inzichtelijk als de rest van de begroting, omdat Vitruvius ook hier volgens NEN 2634 niveau 4 werkt. De praktijk leert dat installatiekosten tot een derde van de bouwkosten van een project behelzen, waardoor de installatiekosten volgens Vitruvius dezelfde aandacht en diepgang als de bouwkundige kosten verdienen. Zonder een goed inzicht van de kosten van installaties is een gedegen, helder en goed onderbouwd advies over onderhoudskosten (van installaties) of energiekosten gewoonweg niet goed mogelijk.


Aanbestedingsbegeleiding

U wilt een bouwproject realiseren en u wilt er zeker van zijn om uiteindelijk met de voor u meest gunstige aannemer samen te werken? Laat Vitruvius Bouwkostenadvies dan de aanbestedingsbegeleiding uitvoeren. Vitruvius heeft ruime ervaring in het schrijven van de
aanbestedingsleidraad, het verzorgen van de aanbesteding en het maken van de nota van inlichting. Daarnaast heeft Vitruvius veel kennis van diverse aanbestedingsvarianten, contractvormen en andere zaken die van invloed op de prijsvorming zijn. Verschillen hierin en wat de invloed op de prijsvorming is, kan Vitruvius door deze kennis te allen tijde inzichtelijk maken.

Second opinion

De combinatie van complexe projecten en onvoldoende diepgang in de begroting kan leiden tot twijfel over de hoogte van de bouwkosten. Als u dat zo ook wel eens ervaart, dan kan Vitruvius u onder andere helpen met:

  • Het analyseren van de aannemersbegroting met een verschillenanalyse;
  • Het vergelijken van diverse analyses (bijvoorbeeld oppervlakteanalyse);
  • Het beoordelen van inschrijvingen van meerdere partijen;
  • Het beoordelen van begrotingen gemaakt door derden.

In alle planfasen van het project kan Vitruvius Bouwkostenadvies u ondersteuning op de meest uiteenlopende fronten. Heeft een vraagstuk, zoekt u bevestiging of komt u er op bepaald vlak niet uit? Neem dan contact met Vitruvius op en vraag om een second opinion.

Bekijk gerelateerde projecten

Vitruvius heeft deze diensten talloze malen met succes toegepast in de praktijk.

                 Bekijk projecten ››