Exploitatiekostenadvies van Vitruvius

In korte tijd heeft het levensduurdenken een enorme vlucht genomen. Dat is vooral te danken aan het snel groeiende besef dat we duurzaam moeten bouwen. Wie de berekeningen maakt, ziet dat de investering er minder toe doet en dat de exploitatiekosten (kosten van het gebruik) een veel grotere rol spelen.

Hiervoor bieden we de volgende diensten aan:

Energiekostenadvies
Vitruvius Bouwkostenadvies maakt gebruik van eigen rekenmodellen om het energieverbruik van een gebouw te bepalen. Aan de basis staat een gedegen kennis van installatieconcepten en de interactie van dat concept met het gebouw. Door een slimme koppeling met onze bouwkostenbegrotingen kunnen we besparingsadviezen geven en daar direct de benodigde investeringen bij bepalen. Er dan kan zowel op terugverdientijden, bouwkosten als exploitatiekosten worden gestuurd, al naar gelang de vraagstelling.

Voor bestaande bouw gelden dezelfde werkzaamheden maar ijken we ons rekenmodel eerst aan het werkelijke verbruik van het gebouw in de afgelopen 3-5 jaar.


Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP / MOP)
Wilt u inzicht krijgen in de kosten en werkzaamheden die nodig zijn om uw gebouw in goede conditie te houden? Voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP / MOP) of onderhoudsbegroting, kunt u terecht bij Vitruvius Bouwkostenadvies.
 Wij kunnen zelf de gebouwinspectie verzorgen of door de opdrachtgever aangereikt. Installaties horen hier vanzelfsprekend bij om tot een begrijpelijk, gedetailleerd en bruikbaar onderhoudsplan te komen.

Heeft u een onderhoudsplan nodig voor een nog te realiseren project, dan kan het MJOP ook dienen als onderdeel om op levensduurkosten te sturen.


Levensduurkosten (LDK / LCC)
Voor de levensduurkostenberekening combineert Vitruvius Bouwkostenadvies de bouw- of investeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten. Aan de hand van een goed onderbouwde uitkomst, brengt Vitruvius een helder advies uit over de laagst mogelijke
kosten voor de totale levensduur van een gebouw of een te beschouwen (kortere) periode.

De drie basisbegrotingen die hiervoor nodig zijn, worden binnen Excel gekoppeld. Hierdoor laten eventuele alternatieven of varianten zich snel doorrekenen.
Bouwkostenadvies

Vitruvius biedt naast begrijpbaar, gedegen en goed onderbouwd exploita-tiekostenadvies ook bouw- kostenadvies aan.

Bekijk de bouwkosten-adviesdiensten ››