Kindcentrum Nieuwe Damlaan

Een multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk Nieuwland te Schiedam. Het kindcentrum Nieuwe Damlaan bestaat uit:

- Brede basisschool voor islamitisch onderwijs Ababil.
- Twee locaties (gelieerd aan de basisscholen) peuterspeelzaalwerk van SWS Welzijn.
- Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang van Mundo Kinderopvang.
- Buitenschoolse opvang van Academia.
- Een dubbele gymzaal (sportzaal), beheerd door Sport & Recreatie Schiedam.

Tijdens het voorlopig ontwerp (VO), het definitief ontwerp (DO) en de uitvoeringsfase heeft Vitruvius financieel begeleid.

Project: Kindcentrum Nieuwe Damlaan
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
Architect: Atelier Pro
Locatie: Schiedam
Omvang (BVO): 5.650 m2

Verleende diensten:

  • Financiële begeleiding VO, DO, Bestek en uitvoeringsfase.