Twee huizen in Almere

In Almere Oosterwold worden 2 huizen gerealiseerd, die niet zullen worden aangesloten op gas en riool. Er wordt gestreefd naar maximaal duurzame oplossingen: het afvalwater wordt gereinigd op het eigen terrein met behulp van een helofytenfilter en een deel van de electriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen. Tevens zijn er hoge eisen gesteld aan de fundering vanwege de zachte onderlagen. De huizen worden opgetrokken uit CLT en in de fabriek geprefabriceerd.

Vitruvius heeft,  in de definitieve ontwerpfase, de bouwkostenbegroting geanalyseerd.

Opdrachtgever: Open Space Ltda.
Architect: Open Space Ltda.
Locatie: Almere
Omvang BVO: 254 m2 en 133 m2