Een nieuw model Algemene Bouwplaatskosten

Op 20 maart jl. presenteerden de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Bouwend Nederland een nieuw model Algemene Bouwplaatskosten (ABK), ABK wordt gezien als kosten van voorzieningen, productiemiddelen + arbeid die in het project worden gebruikt, maar niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen
worden toegerekend. In de praktijk is het volgens de NVBK niet voor iedereen altijd duidelijk geweest, welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren door innovatie van het bouwproces, zoals BIM, nieuwe kostensoorten bij gekomen die tot de ABK kunnen worden gerekend. Om eenduidigheid te krijgen hebben beide organisaties hun modellen samengevoegd en geactualiseerd

Download brochure, ABK model 2018 

Download flyer, ABK model 2018