Exploitatiekostenadvies van Vitruvius

In korte tijd heeft het levensduurdenken een enorme vlucht genomen. Dat is vooral te danken aan het snel groeiende besef dat we duurzaam moeten bouwen. Wie de berekeningen maakt, ziet dat de investering er minder toe doet en dat de exploitatiekosten (kosten van het gebruik) een veel grotere rol spelen

Hiervoor bieden we de volgende diensten aan:

lamp

Energiekosten

Vitruvius Bouwkostenadvies maakt gebruik van eigen rekenmodellen om het energieverbruik van een gebouw te bepalen. Aan de basis staan een gedegen kennis van installatieconcepten en de interactie van dat concept met het gebouw. Door een slimme koppeling met onze bouwkostenbegrotingen, kunnen we besparingsadviezen geven en daar direct de benodigde investeringen bij bepalen. Er kan dan zowel op terugverdientijden, bouwkosten als exploitatiekosten worden gestuurd, al naar gelang de vraagstelling.

Voor bestaande bouw gelden dezelfde werkzaamheden maar ijken we ons rekenmodel eerst aan het werkelijke verbruik van het gebouw in de afgelopen 3-5 jaar.

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP / MOP)

Wilt u inzicht krijgen in de kosten en werkzaamheden die nodig zijn om uw gebouw in goede conditie te houden? Voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP / MOP) of onderhoudsbegroting, kunt u terecht bij Vitruvius Bouwkostenadvies.
 Wij kunnen zelf de gebouwinspectie verzorgen of door de opdrachtgever aangereikt krijgen. Installaties horen hier vanzelfsprekend bij om tot een begrijpelijk, gedetailleerd en bruikbaar onderhoudsplan te komen.

Heeft u een onderhoudsplan nodig voor een nog te realiseren project, dan kan het MJOP ook dienen als onderdeel om op levensduurkosten te sturen.

architect-architecture-build-1109541
exploitatie

Levensduurkosten (LDK / LCC)

Voor de levensduurkostenberekening combineert Vitruvius Bouwkostenadvies de bouw- of investeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten. Aan de hand van een goed onderbouwde uitkomst, brengt Vitruvius een helder advies uit over de laagst mogelijke
kosten voor de totale levensduur van een gebouw of een te beschouwen (kortere) periode.

De drie basisbegrotingen die hiervoor nodig zijn, worden binnen Excel gekoppeld. Hierdoor laten eventuele alternatieven of varianten zich snel doorrekenen.
AFSPRAAK MET VITRUVIUS BOUWKOSTENADVIES?
BEL VANDAAG NOG MET 073 220 00 64

Of neem contact op via mail

Contact opnemen

Europalaan 28D,
gebouw HNK
5232 BC  DEN BOSCH

T: 073 220 00 64
E: info@vitruviusbouwkostenadvies.nl

Aanmelden Nieuwsbrief