Verkeerstoren Lelystad

Over het project

Opdrachtgever:

Architect:

Locatie:

Omvang (BVO):

Verleende diensten:

Lelystad Airport

Bentel Crouwel Architects

Lelystad

132 m2

Vanaf SO t/m TO fase

Door de komst van grotere vliegtuigen, de verlenging van de start- en landingsbaan en de bouw van de nieuwe terminal, is het noodzakelijk om de huidige verkeerstoren van Lelystad Airport te verhogen. Lelystad Airport heeft onder meer uit duurzaamheidsoogpunt besloten om geen nieuwe verkeerstoren te bouwen, maar om de bestaande te verhogen van 9 naar 22,4 meter. Hierbij wordt de koepel van de bestaande toren herplaatst op de verhoogde toren. In januari 2018 is men gestart met de werkzaamheden.

Vitruvius heeft de financiële begeleiding verleend tijdens het schetsontwerp (SO), alsmede het definitieve ontwerp (DO) en het technisch ontwerp (TO) . Door de bijzondere vorm is bij de begroting intensief gebruik gemaakt van het beschikbare digitale 3-dimensionale model (IFC).

 

 

Over het project

Opdrachtgever: Lelystad Airport

Architect: Bentel Crouwel Architects

Locatie: Lelystad

Omvang (BVO): 132 m2

Verleende diensten: Vanaf SO t/m TO fase

Door de komst van grotere vliegtuigen, de verlenging van de start- en landingsbaan en de bouw van de nieuwe terminal, is het noodzakelijk om de huidige verkeerstoren van Lelystad Airport te verhogen. Lelystad Airport heeft onder meer uit duurzaamheidsoogpunt besloten om geen nieuwe verkeerstoren te bouwen, maar om de bestaande te verhogen van 9 naar 22,4 meter. Hierbij wordt de koepel van de bestaande toren herplaatst op de verhoogde toren. In januari 2018 is men gestart met de werkzaamheden.

Vitruvius heeft de financiële begeleiding verleend tijdens het schetsontwerp (SO), alsmede het definitieve ontwerp (DO) en het technisch ontwerp (TO) . Door de bijzondere vorm is bij de begroting intensief gebruik gemaakt van het beschikbare digitale 3-dimensionale model (IFC).