Home > Diensten

Bouwkostenadvies

In korte tijd heeft het levensduurdenken een enorme vlucht genomen. Dat is vooral te danken aan het snel groeiende besef dat we duurzaam moeten bouwen. Wie de berekeningen maakt, ziet dat de investering er minder toe doet en dat de exploitatiekosten (kosten van het gebruik) een veel grotere rol spelen.

Hiervoor bieden we de volgende diensten aan:

Financiële begeleiding

Vitruvius Bouwkostenadvies maakt gebruik van eigen rekenmodellen om het energieverbruik van een gebouw te bepalen. Aan de basis staat een gedegen kennis van installatieconcepten en de interactie van dat concept met het gebouw. Door een slimme koppeling met onze bouwkostenbegrotingen kunnen we besparingsadviezen geven en daar direct de benodigde investeringen bij bepalen. Er kan dan zowel op terugverdientijden, bouwkosten als exploitatiekosten worden gestuurd, al naar gelang de vraagstelling.

Voor bestaande bouw gelden dezelfde werkzaamheden, maar ijken we ons rekenmodel eerst aan het werkelijke verbruik van het gebouw in de afgelopen 3-5 jaar.

Haalbaarheidsonderzoek

Om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek helder en duidelijk te krijgen, maakt Vitruvius Bouwkostenadvies grofstoffelijke begrotingen. Dit gebeurt op basis van een programma van eisen, ruimteprogramma en/of stedenbouwkundig ontwerp. Dit type begroting wordt ook nog wel eens een raming genoemd.

We benaderen het gebouw als een (reken)model waarin we alle items uit het PvE een plaats geven. De ervaring leert dat deze begrotingen tot ver in het VO nog hun waarde hebben. Deze modelbenadering maakt het mogelijk om alternatieven snel en accuraat door te rekenen en de haalbare van de niet-haalbare oplossingen te onderscheiden.

Investeringskostenbegroting

Bij het opstellen van de investeringskostenbegroting, waaronder de bouwkosten en bijkomende kosten vallen, neemt Vitruvius Bouwkostenadvies alle gerelateerde kosten mee om zo tot een totaalbegroting te komen. Door jarenlange ervaring in tal van bouwprojecten is Vitruvius zeer goed in staat om de projectscope te onderkennen.

Vitruvius verzorgt investeringskostenbegrotingen tijdens alle planfasen, waar ook een bouwkostenbegroting en planning van/voor beschikbaar is.

Bouwplaatskostenbegroting

De bouwplaatskosten bestaan uit alle kosten die wel betrekking op het bouwproject hebben, maar die niet direct toewijsbaar zijn aan een bepaald bouwdeel. Om deze bouwplaatskosten overzichtelijk en inzichtelijk te krijgen, kan Vitruvius een bouwplaatskostenbegroting opstellen.

Vitruvius baseert de bouwplaatskostenbegroting op het gekozen bouwsysteem van het project en koppelt daar een planning aan. Vitruvius Bouwkostenadvies heeft het ‘kunnen bouwen’ in een eigen planningsmodel opgenomen, waarbij een wederzijdse koppeling aan de bouwkosten aan de orde is. Een bouwplaatskostenbegroting kan plaatsvinden in alle planfasen. De ervaring leert wel dat een aanvang in het VO de beste resultaten oplevert, omdat een koerswijziging in die fase qua tijd- en geldbesparing het meeste effect heeft.

Installatiekostenbegroting

Het begroten van installaties is voor Vitruvius Bouwkostenadvies een vanzelfsprekendheid, omdat kennis van installaties essentieel is voor het berekenen van de exploitatiekosten. Deze begroting is net zo inzichtelijk als de rest van de begroting, omdat Vitruvius ook hier volgens NEN 2634 niveau 4 werkt. De praktijk leert dat installatiekosten tot een derde van de bouwkosten van een project behelzen, waardoor de installatiekosten volgens Vitruvius dezelfde aandacht en diepgang als de bouwkundige kosten verdienen.

Zonder een goed inzicht van de kosten van installaties is een gedegen, helder en goed onderbouwd advies over onderhoudskosten (van installaties) of energiekosten gewoonweg niet goed mogelijk.

Aanbestedingsbegeleiding

U wilt een bouwproject realiseren en u wilt er zeker van zijn om uiteindelijk met de voor u meest gunstige aannemer samen te werken? Laat Vitruvius Bouwkostenadvies dan de aanbestedingsbegeleiding uitvoeren. Vitruvius heeft ruime ervaring in het schrijven van de aanbestedingsleidraad, het verzorgen van de aanbesteding en het maken van de nota van inlichting.

Daarnaast heeft Vitruvius veel kennis van diverse aanbestedingsvarianten, contractvormen en andere zaken die van invloed op de prijsvorming zijn. Verschillen hierin en wat de invloed op de prijsvorming is, kan Vitruvius door deze kennis te allen tijde inzichtelijk maken.

Second opinion

De combinatie van complexe projecten en onvoldoende diepgang in de begroting kan leiden tot twijfel over de hoogte van de bouwkosten. Als u dat zo ook wel eens ervaart, dan kan Vitruvius u onder andere helpen met:

  • Het analyseren van de aannemersbegroting met een verschillenanalyse;

  • Het vergelijken van diverse analyses (bijvoorbeeld oppervlakteanalyse);

  • Het beoordelen van inschrijvingen van meerdere partijen;

  • Het beoordelen van begrotingen gemaakt door derden.

In alle planfasen van het project kan Vitruvius Bouwkostenadvies u ondersteuning bieden op de meest uiteenlopende fronten. Heeft u een vraagstuk, zoekt u bevestiging of komt u er op een bepaald vlak niet uit? Neem dan contact met Vitruvius op en vraag om een second opinion.

Spreek vandaag nog direct met een van onze adviseurs

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws, artikelen en updates!