Home > Diensten

Exploitatiekostenadvies

De bouwopgave is complexer - én inspirerender - dan ooit. Voor het succesvol slagen van een miljoenenproject is een accurate budgettering onontbeerlijk.

Hiervoor bieden we de volgende diensten aan:

Energiekosten

Vitruvius Bouwkostenadvies maakt gebruik van eigen rekenmodellen om het energieverbruik van een gebouw te bepalen. Aan de basis staan een gedegen kennis van installatieconcepten en de interactie van dat concept met het gebouw. Door een slimme koppeling met onze bouwkostenbegrotingen, kunnen we besparingsadviezen geven en daar direct de benodigde investeringen bij bepalen. Er kan dan zowel op terugverdientijden, bouwkosten als exploitatiekosten worden gestuurd, al naar gelang de vraagstelling.

Voor bestaande bouw gelden dezelfde werkzaamheden maar ijken we ons rekenmodel eerst aan het werkelijke verbruik van het gebouw in de afgelopen 3-5 jaar.

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP / MOP)

Wilt u inzicht krijgen in de kosten en werkzaamheden die nodig zijn om uw gebouw in goede conditie te houden? Voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP / MOP) of onderhoudsbegroting, kunt u terecht bij Vitruvius Bouwkostenadvies.
 Wij kunnen zelf de gebouwinspectie verzorgen of door de opdrachtgever aangereikt krijgen. Installaties horen hier vanzelfsprekend bij om tot een begrijpelijk, gedetailleerd en bruikbaar onderhoudsplan te komen.

Heeft u een onderhoudsplan nodig voor een nog te realiseren project, dan kan het MJOP ook dienen als onderdeel om op levensduurkosten te sturen.

Levensduurkosten (LDK / LCC)

Voor de levensduurkostenberekening combineert Vitruvius Bouwkostenadvies de bouw- of investeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten. Aan de hand van een goed onderbouwde uitkomst, brengt Vitruvius een helder advies uit over de laagst mogelijke kosten voor de totale levensduur van een gebouw of een te beschouwen (kortere) periode.

De drie basisbegrotingen die hiervoor nodig zijn, worden binnen Excel gekoppeld. Hierdoor laten eventuele alternatieven of varianten zich snel doorrekenen.

Spreek vandaag nog direct met een van onze adviseurs

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws, artikelen en updates!