Home > Projecten

CPO

Appartementencomplex CPO Bakstayn

Details

Een groep enthousiaste Amsterdammers, met een liefde voor de stad, gaan het laatste zelfbouwkavel op Centrumeiland IJburg bebouwen.

 

Het appartementencomplex is een weerspiegeling van de stad, faciliteert spontane ontmoetingen en vervult een verbindende functie in de wijk. Zo komt er in de gevel een permanente ruilkast, waar mensen allerhande spullen kunnen weggeven of ruilen.

 

Uiteindelijk bouwen ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de toekomst. Er wordt duurzaam en circulair met prefab elementen gebouwd. En er is gekozen voor een toekomstbestendig ontwerp, waarin veranderende woonwensen gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden.

 

Vitruvius Bouwkostenadvies is betrokken geweest bij de SO, VO en DO fasen.

Locatie:

Omvang (BVO):

Opdrachtgever: 

Architect: 

Amsterdam, IJburg

2.200 m2

CPO Bakstayn

Time to Access

 & 

No items found.

 &