Home > Projecten

Onderwijs

Koning Willem II College

Details

Het Koning Willem II College gaat haar huisvestiging ingrijpend vernieuwen en toekomstbestendig maken.

De huidige vijf gemetselde bouwblokken blijven gehandhaafd en vormen de basis. Er worden twee houten bouwdelen toegevoegd, zodat alle bouwblokken en bouwdelen samen één geheel vormen. Hierdoor ontstaat er een samenhangend beeld, waarbij bestaand en nieuw niet meer te onderscheiden zijn.

Vitruvius bouwkostenadvies heeft de bouw- en investeringskosten in de PvE, SO en VO fasen opgesteld, de aanbesteding voorbereidt, de inschrijvers geanalyseerd en de kosten tijdens ontwerp en uitvoering bewaakt.

Locatie:

Omvang (BVO):

Opdrachtgever: 

Architect: 

No items found.