Home > Projecten

Onderwijs

Markland College

Details

Een nieuwe campus met een vertrouwd gezicht. Het Markland College bestaat sinds 1996 maar heeft een rijke historie met wortels die teruggaan naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Van de verschillende bestaande gebouwen op de campus aan de Pagnevaart leende het Thomas More gebouw zich het beste voorhergebruik. Dit vormt dan ook het startpunt voor van de nieuwe ontwikkeling.

Het brede aanbod van Gymnasium t/m Beroepsgerichte Leerweg is vrij uniek in Nederland en zorgt ervoor dat hetMarkland een voorziening is in de verre omgeving. Er is gekozen voor een opzetvan 2 leshuizen met een eigen pedagogisch klimaat, een eigen aula enlesruimten. De grote campus wordt hierdoor opgedeeld in overzichtelijkeomgevingen waar “men elkaar kent”.

Het plan voor het Markland College kent een combinatie van nieuwbouw en hergebruik. De meest zichtbare ingreep vormt de nieuwe buitengevel die rondom is doorgetrokken. Hierdoor vloeien nieuw en bestaand naadloos in elkaar.

Vitruvius heeft gedurende het gehele ontwerptraject de financiële begeleiding verzorgd.

 

Bron: Architecten|en|en

Locatie:

Omvang (BVO):

Opdrachtgever: 

Architect: 

Oudenbosch

11.159 m2

Stichting Markland College

Architecten|en|en

No items found.

 & 

 &