Home > Projecten

Onderwijs

OBS Bloemhof en OBS Pantarijn

Details

De openbare basisscholen Bloemhof en Pantarijn worden samengevoegd op één locatie, 2e Balsemienstraat 14 te Rotterdam. Het nieuwe schoolgebouw wordt opgebouwd uit drie gelijke bouwlagen, zodat het aansluit op de stratenstructuur van de wijk. Naast spelen op het eigen schoolplein kunnen de oudere kinderen ook spelen op het Groenwegplein, dat grenst aan het schoolplein.  

De school wordt bijna energie neutraal (BENG) gebouwd. Daarnaast voldoet het aan de standaarden van een Frisse School.

Vitruvius Bouwkostenadvies heeft de bouwkostenbegrotingen opgesteld tijdens de VO en DO fase. Daarnaast is de aannemersbegroting geanalyseerd.

Locatie:

Omvang (BVO):

Opdrachtgever: 

Architect: 

No items found.

 &