Sint Joris College

Details

De ambitie is om een zo duurzaam mogelijk gebouw te creëren binnen de financiële mogelijkheden. In verband met de fluctuatie van leerlingenaantallen is bij de nieuwbouw rekening gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen van extra lokalen wegens groei. Om in te kunnen spelen op toekomstige onderwijsontwikkelingen is er aandacht voor flexibiliteit van de huisvesting.

De opgave is de realisatie van een onderwijsgebouw voor 1.530 leerlingen van het Sint Joris College en 190 leerlingen van Helder havo/vwo. Twee scholen, ieder met een eigen karakter en doelgroep in één gebouw, dat vraagt om een slimme hoofdopzet. Voor de twee scholen worden vier gymzalen en andere sportvoorzieningen gerealiseerd met 13.500 M2 totale BVO. De scholen hebben een eigen buitenruimte met daaraan een eigen entree. Buiten zie je de andere school nauwelijks, terwijl in het gebouw de ruimtes die door beide scholen gebruikt worden centraal gesitueerd zijn.

De nieuwbouw wordt een bijna energieneutraal gebouw (BENG). Streven is om medio 2025 het gebouw op te leveren. 

Vitruvius Bouwkostenadvies heeft een second opinion begroting gemaakt voor de fase VO.

Locatie:

Omvang (BVO):

Opdrachtgever: 

Architect: 

No items found.

 &