Home > Projecten

Zorg

Woonzorgcentrum De Boeg

Details

De overheid wil wonen en zorg scheiden. Cordaan, Stadgenoot en Stadsdeel West hebben samen plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende woonruimte voor ouderen is. Om dat te kunnen garanderen verandert er het nodige in De Boeg. De verbouwing heeft betrekking op de zelfstandige woningen in De Boeg en op de ruimtes die door Cordaan gebruikt worden.

Vitruvius heeft voor het haalbaarheidsonderzoek een bouwkostenbegroting en een investeringsbegroting opgesteld. Vervolgens is er een aannemer geselecteerd op basis van het schetsontwerp. Gedurende het aansluitende ontwerptraject heeft Vitruvius de begroting van de aannemer bewaakt.

Locatie:

Omvang (BVO):

Opdrachtgever: 

Architect: 

Amsterdam

11180 m2

Stadgenoot, Gemeente Amsterdam

Hans Wagner

No items found.

 & 

Cordaan

 &