Home > Acuteel Nieuws

Nicole van Kuijk benoemd tot nieuw bestuurslid van NVBK tijdens ALV

Nicole van Kuijk benoemd tot nieuw bestuurslid van NVBK tijdens ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 april jl is Nicole van Kuijk officieel benoemd als nieuw bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK). Als ervaren kostendeskundige bij Vitruvius Bouwkostenadvies, brengt Nicole een schat aan ervaring en expertise met zich mee, wat haar een waardevolle aanwinst maakt voor het bestuur van de NVBK.

Als één van haar voornaamste taken zal Nicole zich richten op het verbeteren van de communicatie met de jongere generatie bouwkostendeskundigen. Met een duidelijke visie voor ogen streeft zij ernaar de NVBK toegankelijker te maken voor hen. Ze wil hun betrokkenheid vergroten door het belang van de vereniging te benadrukken en de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling binnen het vakgebied te benoemen.

In een reactie op haar benoeming benadrukte Nicole haar enthousiasme voor deze nieuwe rol en haar vastberadenheid om een brug te slaan tussen de ervaren leden en het aanstormend talent van de jongere garde.  “Het is van essentieel belang om de jongere generatie erbij te betrekken en te inspireren en ik zie het als mijn missie om dit te realiseren. Méér aandacht voor de bestaande opleidingen tot bouwkostendeskundigen en een duiding van verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen zijn, naar mijn idee, van essentieel belang.” Ze gelooft sterk in het potentieel van de NVBK als platform voor kennisdeling en professionalisering binnen de bouwkostendeskundigheid en ziet het als een kans om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van de vereniging.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

How to customize formatting for each rich text
How to customize formatting for each rich text

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

fghgfhfghh
  • asily create content.

Bekijk andere artikelen